Persondatapolitik

Persondatapolitik hos Vibe Kropsterapi

Formål

Formålet med denne beskrivelse er at vise, hvorledes virksomheden Vibe Kropsterapi indsamler, beskytter og anvender personoplysninger.

Vibe Kropsterapi respekterer fuldt ud alle ønsker om hemmeligholdelse af personlige oplysninger, som afgives, og er opmærksom på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af alle personlige oplysninger, som modtages.

Personlige oplysninger dækker her alle oplysninger, der kan bruges til at identificere dig som klient.

Journal og samtykkeerklæring

Journal:
For at kunne give dig den bedste behandlingsforløb hos Vibe Kropsterapi, ønsker vi at føre journal for at sikre kvalitet og kontinuitet i behandlingsforløbet.
Det er kun personoplysninger som er nødvendige for at kunne behandle dig under forløbet, der fremgår af journalen.
Kun de oplysninger du selv afgiver, bliver indsamlet og opbevaret.

Kun behandler hos Vibe Kropsterapi har adgang til journalen – og alle behandlere  har tavshedspligt!

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvad Vibe Kropsterapi har noteret omkring din person, du har ret til at forlange dine oplysninger slettet og/eller udleveret samt rettet evt. urigtige oplysninger.

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og Vibe Kropsterapi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Data opbevares hos databehandlere, som Vibe Kropsterapi har oprettet databehandleraftaler med (dataudveksling sker via SSL-sikkerhed (krypteret kommunikation)).

Ved online booking vil du blive bedt om at give dit samtykke til at nedenstående data registreres:

Til brug for fakturering:
(opbevares hos databehandler Dinero)

  • Navn
  • Telefonnummer
  • Evt. E-mailadresse

Til brug for Journalisering til behandlingsbrug:
(opbevares hos databehandler Terapeut Booking)

  • Navn
  • Telefonnummer
  • Evt. E-mailadresse
  • Fødselsdato (ikke CPR)
  • Helbredelsesoplysninger: symptomoversigt, relevant historik, evt. medicin
  • Behandlingshistorik

BEMÆRK såfremt du ikke ønsker dine personoplysninger registreret ved behandling hos Vibe Kropsterapi, er du velkommen til i stedet at bestille din tid på telefon 22 43 45 34.

Cookies

Ud over de oplysninger, som du selv indtaster i forbindelse med online booking samt under behandlingsforløb anvender hjemmesiden cookies til statistik og forbedring af brugeroplevelsen.

Læs mere her: https://vibekropsterapi.dk/cookies/

shopify analytics